Zwroty

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Właściciela Sklepu podany w niniejszym Regulaminie.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru do Klienta.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  • towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:
 5. Zwracany przez Klienta Towar musi być jednak nie naruszony, nieuszkodzony, czysty oraz kompletny (wraz z opakowaniem). Do zwracanego towaru należy też dołączyć dowód zakupu (Rachunek). Ponadto Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 6. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.
 7. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane.

Co należy zrobić?

Wypełnić formularz zwrotu i dołączyć go do przesyłki wraz z paragonem oraz wysłać e-mail na adres biuronosisie@gmail.com ze wszystkimi danymi oraz numerem konta, na który ma zostać dokonany zwrot pieniędzy. Paczkę należy wysłać na adres podany niżej !

Butik Nosi Się, Aleksandra Czerniec, ul. Buczka 13/4, 68-200 ŻARY

UWAGA ! Towar wysłany na adres z koperty może zostać nie odebrany ! Proszę wysyłać na adres powyżej !